Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D',AB=6cm,BC=BB'=2cm.$ Điểm E là trung điểm cạnh BC. Một tứ diện đều MNPQ có hai đỉnh M và N nằm trên đường thẳng C E′, hai đỉnh P, Q nằm trên đường thẳng đi qua điểm B′ và cắt đường thẳng AD tại điểm F. Khoảng cách DF  bằng:
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook