Cho hình hộp chữ nhật \(ABC{\rm{D}}.A'B'C'D'\).Đường thẳng \(BB'\) vuông góc với các mặt phẳng nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook