Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ , chọn khẳng định đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook