Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Có bao nhiêu cạnh cắt cạnh $AB$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook