Cho hình thoi có cạnh là $5\,cm$ , một trong hai đường chéo có độ dài là $6\,cm$ . Diện tích của hình thoi là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook