Cho hình trụ có bán kính đáy \(R\) và chiều cao \(h\) . Nếu ta tăng chiều cao lên hai lần và giảm bán kính đáy đi hai lần thì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook