Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn \[\left( O \right)\] và \[\left( O' \right)\], chiều cao bằng \[2R\] và bán kính đáy R. mặt phẳng \[\left( P \right)\] đi qua trung điểm của \[\left( OO' \right)\] và tạo với \[OO'\] một góc \[30{}^\circ \] cắt đường tròn dáy theo dây cung . Tính độ dài dây cung đó theo R.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook