Cho hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định sai.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook