Cho hình vẽ dưới đây, tính giá trị của $x$ ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook