Cho hình vẽ dưới đây. Tính góc \(yOt\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook