Cho hình vẽ (Hình 2). Với các kí hiệu trên hình vẽ, cần có thêm yếu tố nào nữa để kết luận ∆ABC = ∆ADE (g - c - g)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook