Cho hình vẽ sau:

Biết \(\widehat {tOm} = {71^0},\,\widehat {y{\rm{O}}t} + \widehat {zOx} = {70^0}\). Chọn câu sai.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook