Cho hình vẽ sau:

Em hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook