Cho hình vẽ sau, tổng số đo góc $\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_1}}\;$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook