Cho hình vuông $ABCD$ . $M,N,P,Q$ là trung điểm các cạnh $AB,BC,CD,DA$ . Hãy chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook