Cho hình vuông ABCD tâm O, độ dài cạnh là 4cm. Đường cong BOC là một phần của parabol đỉnh O chia hình vuông thành hai hình phẳng có diện tích lần lượt là \({S_1}\) và \({S_2}\) (tham khảo hình vẽ).

Tỉ số \(\dfrac{{{S_1}}}{{{S_2}}}\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook