Cho hỗn hợp M gồm andehit X (no, đơn chức, mạch hở) và hidrocacbon Y có tổng số mol là 0,2 (trong đó số mol X nhỏ hơn số mol Y). Đốt cháy hoàn toàn M thu được 8,96 lit CO2 (đktc) và 7,2g H2O. Y là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook