Cho isobutan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook