Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và khoảng cách A đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{a\sqrt{2}}{2}.$ Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook