Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại $B,AB=a,AC=a\sqrt{5}.$ Mặt bên BCC’B’ là hình vuông. Tính thể tích của khối lăng trụ đã. cho

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook