Cho khối nón có bán kính đáy $r=\sqrt{3}$ và chiều cao gấp 2 lần bán kính đáy. Tính thể tích khối nón đã cho.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook