Cho lăng trụ đứng có kích thước như hình vẽ.

Số nào trong các số sau đây là thể tích của hình lăng trụ đứng đó?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook