Cho ${{\log }_{12}}27=a$. Tính $T={{\log }_{36}}24$ theo $a.$
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook