Cho lục giác đều \(ABCDEF\) nội tiếp đường tròn tâm \(O\) . Tính số đo góc \(AOB\) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook