Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 có tỷ khối đối với H2 là 19. Giá trị của m là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook