Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: ξ = 12 V; ${{R}_{1}}$  = 5 Ω; ${{R}_{2}}$  = 12 Ω; bóng đèn Đ: 6 V – 3 W. Bỏ qua điện trở các dây nối. Để đèn sáng bình thường thì điện trở trong r của nguồn có giá trị

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook