Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết, \(E = 15V,r = 1\Omega ,{R_1} = 2\Omega \), R là biến trở

Tìm R để công suất tiêu thụ trên R là cực đại? Tính giá trị công suất cực đại khi đó?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook