Cho mạch điện gồm điện trở gồm R = 50Ω, cuộn thuần cảm $L=\frac{1}{\pi }H$ và tụ điện $C=\frac{50}{\pi }\mu F$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u=50+100\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)+50\sqrt{2}\cos \left( 200\pi t \right)\left( V \right)$. Công suất tiêu thụ của mạch điện là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook