Cho mạch điện như hình bên. Biết E1 = 3 V; r1 = 0,5 Ω; E2 = 1,5 V;

 r2 = 0,5 Ω; đèn ghi 2 V- 2 W. Bỏ qua điện trở các dây nối. Đèn sáng bình thường. Giá trị điện trở R bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook