Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn dây không thuần cảm, Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là \[{{u}_{AB}}=200\sqrt{2}\cos 100\pi t\left( V \right)\]. Điện áp $u_{AM}$ vuông pha với uAB, $u_{AN}$ nhanh pha hơn $u_{MB}$ một góc \[\frac{2\pi }{3}\] và UNB=245V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB gần giá trị nào nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook