Cho mạch điện như hình vẽ: điện trở \[R\], cuộn dây thuần cảm \[L\] và tụ điện có điện dung thay đổi được, vôn kế \[{{V}_{1}}\] và \[{{V}_{2}}\] lí tưởng. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Nếu điện dung của tụ giảm xuống từ giá trị \[C=\frac{1}{L{{\omega }^{2}}}\] thì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook