Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó:

\(E = 6V,r = 0,5\Omega ;{R_1} = 1\Omega ;{R_2} = {R_3} = 4\Omega ;{R_4} = 6\Omega \)

Chọn phương án đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook