Cho mạch điện như hình vẽ:UAB = 120V; ZC =\[10\sqrt{3}\Omega \]; R = 10W; \[{{u}_{AN}}=60\sqrt{6}\cos \left( 100\pi t \right)V\]; UNB = 60V. Cấu tạo của mạch X gồm:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook