Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, $C=\frac{{{10}^{-4}}}{0,5\pi }F$, hệ số công suất của đoạn mạch \[\cos \varphi =0,5\], biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch $u=100\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)V$, điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 100V. Điện trở R có giá trị

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook