Cho một hình cầu và một hình lập phương ngoại tiếp nó. Tính tỉ số giữa diện tích mặt cậu và diện tích toàn phần của hình lập phương.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook