Cho một peptit X được tạo nên bởi n gốc alanin có khối lượng phân tử là 302 đvC. Peptit X thuộc loại

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook