Cho nguồn điện không đổi có suất điện động E, điện trở trong r=0,5\[\Omega \] . Ban đầu mắc một tụ điện có điện dung C = 2\[\mu F\]vào hai cực của nguồn điện, khi ổn định thì điện tích của tụ điện là 24\[\mu C\]. Sau đó tháo tụ điện ra, mắc vào hai cực của nguồn điện N bóng đèn loại 3V - 3W, các bóng đèn được mắc thành x dãy song song mỗi dãy có y bóng nối tiếp và sáng bình thường. Giá trị lớn nhất của N là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook