Cho NH3 dư vào dung dịch chất nào sau đây, thu được kết tủa?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook