Cho Ot là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\). Biết \(\widehat {xOy} = {80^0}\), số đo của \(\widehat {xOt}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook