Cho \(P = - 4{x^2} + 4x - 2\). Chọn khẳng định đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook