Cho phản ứng: CnH2n + KMnO4 + H2O → CnH2n+2O2 + MnO2 + KOH. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng (khi tối giản) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook