Cho phản ứng hoá học: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của HNO3 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook