Cho phản ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của H2SO4 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook