Cho phương trình\({x^4} + {x^2} + m = 0\). Khẳng định nào sau đây là đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook