Cho phương trình hóa học: 2X + 2NaOH $\xrightarrow{{CaO,{t^o}}}$ 2CH4 + K2CO3 + Na2CO3. X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook