Cho phương trình phản ứng: X + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

Số hợp chất X chứa 2 nguyên tố là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook