Cho propan tác dụng với clo có ánh sáng với tỉ lệ số mol 1 : 1 thì thu được số dẫn xuất halogen tối đa là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook