Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook