Cho sơ đồ

Cl2 + KOH → A + B + H2O

Cl2 + KOH → A + C + H2O

Công thức hóa học của A, B, C lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook