Cho sơ đồ phản ứng: Fe(NO3)2  X + NO2 + O2. Chất X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook